כאן תוכלו למצוא
תמיכה ולהציע סיוע עבור אזרחים אוקראינים שהינם קורבנות של המלחמה

השיגו סיוע

פינוי

תמיכה פסיכולוגית

סיוע רפואי

סיוע
הומניטרי

שיקום בתים

ייעוץ מומחה

לא יכולים ליצור קשר טלפוני? השאירו את בקשתכם

שליחה

תנו סיוע

הציעו את עזרתכם

אנא צרו קשר אם יש ביכולתכם לסייע לאוקראינים באמצעות פינוי, רילוקיישן, או סיוע רפואי, פסיכולוגי או הומניטרי

אוקראינה זקוקה לסיוע שלכם. כל סכום שתוכלו לשלוח יסייע להציל אוקראינים ואת אוקראינה עצמה

+380 93 544 09 68

לא יכולים ליצור קשר טלפוני? השאירו את בקשתכם

שליחה

תנו סיוע

הציעו את עזרתכם

אנא צרו קשר אם יש ביכולתכם לסייע לאוקראינים באמצעות פינוי, רילוקיישן, או סיוע רפואי, פסיכולוגי או הומניטרי

לא יכולים ליצור קשר טלפוני? השאירו את בקשתכם

שליחה

אוקראינה זקוקה לסיוע שלכם. כל סכום שתוכלו לשלוח יסייע להציל אוקראינים ואת אוקראינה עצמה

About Us

Our JforUA team of volunteers come from many different backgrounds but unify to help Ukrainians.

our-team

Founded by Daniel Schapiro, Yehuda Levison, and Olga Gotko, Jews for Ukrainians (JforUA) is a humanitarian organization composed of a group of Jewish expatriates who took care of their employees using their manpower and infrastructure when the war began in Ukraine.

JforUA was one of the few organizations who agreed to go into the ‘hot cities’ to save civilians. Within a few months, what started as temporary measures grew unexpectedly fast to become part of a leading international aid system.

This tremendous growth and superhuman effort were only possible thanks to volunteers who wanted to help. Group members come from all walks of life: assistants, researchers, salespeople, designers, project managers, lawyers, Social Media specialists, translators, as well as many other sensitive and empathic people in various professions.

People who have one thing in common- the desire to provide any help that is needed. Each volunteer feels the pain of the people they rescue, rising to the occasion like heroes and walking arm-in-arm with each rescued man, woman and child.

Our organization doesn't perceive those we help in terms of race or religion, we see only human beings in need. Whether a Ukrainian community member is Jewish or belongs to another culture, we are there for them, assisting them to find a better and safer life.

All our services are free, and our humanitarian outreach is supported by generous donors and volunteers who contribute their time and funds to a worthy cause. 100% of the funds raised from donations are channeled directly to peoples’ needs.

Too many innocent people are in desperate need of support. We take care of their medical assistance, evacuation, and temporary shelter while we rebuild their damaged, wrecked homes. As worsening conflicts disrupt the peace, we provide psychological support in the face of displacement and poverty.

JforUA can provide help when and where it's needed in Ukraine, always following our desire to change this world for the better and act with compassion.

Read more Read Less

הם מרגישים את התמיכה שלנו

Evacuation from Zaporizhya to Moldova, 20 October 2022

Evacuation from Zaporizhya to Moldova, 20 October 2022

Evacuation from Konotop to Poland, 31 August 2022

Khalimonenko Family
Khalimonenko Family
0
/
0

Khalimonenko Family

Evacuation from Kharkіv to Moldova, 33 people rescued, 18 March 2022

Evacuation from Kharkіv to Moldova, 33 people rescued, 18 March 2022

Evacuation from Kharkiv to Moldova, 18 people rescued, 20 March 2022

Evacuation from Kharkiv to Moldova, 18 people rescued, 20 March 2022

Evacuation from Chernigov -to Moldova, 254 saved, 18 March 2022

Evacuation from Chernigov to Moldova, 254 saved, 18 March 2022

Evacuation to Israel

Evacuation to Israel

Evacuation from Kharkiv to Moldova, 13 October 2022

Evacuation from Kharkiv to Moldova, 13 October 2022
Evacuation from Kharkiv to Moldova, 13 October 2022
0
/
0

Svitlana and Hryhoriy

Evacuation from Kyiv to Moldova, 6 October 2022

Evacuation from Kyiv to Moldova, 6 October 2022

Evacuation from Lviv to Warsaw, 14 June 2022

Evacuation from Lviv to Warsaw, 14 June 2022

Evacuation from Sumy to Kyiv, 65 people saved, 9 March 2022

Evacuation from Nikopol to Dnipro, 6 September 2022

Liudmyla Myroshnychenko

Evacuation from Kyiv to Israel, 12 April 2022

Evacuation from Kyiv to Israel
0
/
0

The photo shows a wonderful family reunion! On the night of the evacuation, at the Polish border, my grandfather turned 90 years old. Thank you for your help and for keeping us all safe together.

My family left Chernihiv, thanks to the help of your organization. We are very grateful to you. The buses were warm and comfrotable and in Kyiv, everyone was provided with accomondations and food for the night. Thank you very much! You saved us.

Evacuation from Kharkiv and Dnipro

0
/
0

Alexander and Inna

I want to express my gratitude to you, as we arrive safely in Chisinau...Thank you so much for organizing the evacuation, and for such good drivers and a warm welcome. My wife and I are very grateful to you. All the best, Alexandr and Inna

Thank you so much, thank you for saving lives.

I deeply bow in gratitude for your help. We made it before curfew and Luda is with us already. Goodness and peace to the people of Israell!

Evacuation from Chernihiv to Kyiv, 186 people rescued, 13 March 2022

Thank you and bless you for everything. We are on our way out of Chernihiv and all we hear is that house after house is being bombed. It's so awful. God save us.

Thanks to you, we have been saved. Still, there are relatives and locals still in the city. My heart is torn in pieces.

הפכו להיות מלאכי תמיכה עבור אוקראינים אחרים

הפכו להיות מלאכי תמיכה עבור אוקראינים אחרים

אוקראינה זקוקה לסיוע שלכם. כל סכום שתוכלו לשלוח יסייע להציל אוקראינים ואת אוקראינה עצמה

כתבו את סיפורכם

תמונה או סרטון