Політика конфіденційності та захисту персональних даних jforua.com

1. Загальні положення

1.1. Web - сайт jforua.com (далі – Сайт) належить на праві власності Благодійній організації «Благодійний фонд «JFORUA», код ЄДРПОУ 44892839 (далі – Організація).

1.2. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Організація з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

1.3. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

2. Доступ до персональних даних

2.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Організацією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Організації дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він є, та дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2.2. Згода споживача, яка надається Організації на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

2.3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Організації входить:

 • прізвище, ім’я, по - батькові;
 • місце реєстрації;
 • стать;
 • місце проживання;
 • інформація про сімейний стан;
 • дата та місце народження споживача;
 • номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.);
 • інформація про географічне розташування;
 • інформація про банківські та інші фінансові операції;

2.4. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Організації зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

3. Права споживача

3.1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Організації має право:

 • Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Організації;
 • Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
 • На доступ до своїх персональних даних;
 • Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Організації із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

4.1. Організація звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

4.2. Організація має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

4.3. Організація має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

5. Знищення та видалення персональних даних

5.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Організації підлягають видаленню або знищенню у разі:

 • припинення правовідносин між споживачем та Організацією;
 • видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
 • набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

6. Зміна політики конфіденційності

6.1. Споживач, користуючись Сайтом, прийняв умови цієї політики конфіденційності, враховує та згоден з тим, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці Сайту.

6.2. У окремих випадках Організація залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних проектів.