תנאי שימוש

תנאי השימוש הללו ("התנאים") מציינים את תנאי השימוש החוקיים עבור האתר jforua.com ("האתר"), אשר שייך לקרן הצדקה "JFORUA" ("הקרן"). התנאים הללו תקפים הן עבור משתמשים רשומים והן עבור משתמשים אורחים באתר.

אל קרן "JFORUA" ("הקרן"), נתייחס לעיתים בכתב כ-"אנו", "אנחנו", "שלנו", או "הקרן", ומטרתה להוציא לפועל פעילויות נדבנות וצדקה באמצעות אתר זה, אשר נועדו עבור איסוף כספים וסיוע למוטבים שלה.

תנאי השימוש הללו מהווים הסכם משפטי מחייב המייצר הבנה ביניכם ("אתם" או "המשתמשים") והקרן עצמה. השימוש באתר זה כולל גישה, גלישה או הרשמה לשימוש, מתן תרומות, מילוי טפסים ו\או הגשת בקשה לסיוע.

על ידי שימוש באתר זה, כפי שמפורט מעלה, אתם ("המשתמשים") מאשרים כי אתם מקבלים את תנאי השימוש הללו ואתם מסכימים להישמע להם.

"אודות הקרן

קרן הצדקה "קרן "JFORUA" היא ארגון אוקראיני רשום למטרות צדקה (מספר רישוי 44892839) שמטרתו העיקרית היא להגן על יחידים, ישויות משפטיות ומוטבים אחרים של הקרן, הן בעתות שלום והן בעתות חירום.

הקרן הוא ארגון ללא מטרות רווח, שנוצרה באופן ארגוני וחוקי כארגון צדקה. במסגרת פעילותה, הקרן פועלת בהתאם לחוקת אוקראינה, החוק האוקראיני הנוגע לארגוני צדקה ופעולות נדבנות, וחקיקות רלוונטיות אחרות של אוקראינה.

מטרותיהן של פעולות הצדקה אותן מבצעת הקרן הן:

 • להוציא לפועל פעילויות סיוע בצורת פינוי, סיוע הומניטרי, רילוקיישן ועוד שלל מעשי סיוע עבור אזרחים אוקראינים, מהגרים, ישויות משפטיות ומוטבים אחרים של הקרן.
 • מתן כל סיוע אחר ליחידים ולישויות משפטיות לקידום האינטרסים הלגיטימיים של המוטבים בתחומי פעילויות הצדקה המפורטות באמנה, וכן פיתוח ותמיכה בתחומים אלה לטובת האינטרס הציבורי.

מוטבי הקרן עשויים להיות יחידים או ישויות משפטיות, ארגונים ללא מטרות רווח או קהילות מקומיות, המקבלים סיוע על מנת להשיג את מטרות הקרן.

מקורות נכסי הקרן מגיעים מתרומות צדקה, איסוף פומבי של תרומות צדקה, סיוע כספי ללא החזר מגופים משפטיים ויחידים, לרבות תושבי חוץ, וכן מענקים וסבסוד מתקציבי מדינה או במסגרת סיוע הומניטרי בינלאומי.

הקרן מוציאה לפועל את פעילויות הצדקה שלה במגוון הדרכים הבאות:

 • חקר המצב הצבאי-מדיני באוקראינה ובמדינות רלוונטיות אחרות;
 • איסוף מידע ונתונים על מוטבי הקרן בכפוף להסכמתם;
 • מתן המלצות בעל פה או בכתב בנוגע לאפשרויות פינוי, העברה והחזרה של מוטבי הקרן;
 • העברת סיוע הומניטרי לאוקראינה;
 • תכנון מסלולים בטוחים לפינוי;
 • תיאום לוגיסטיקה ופינוי עם נהגים ורכבים שונים;
 • ארגון העברה ופינוי של מוטבי הקרן דרך שטחה של אוקראינה ומדינות אחרות;
 • ארגון הסדרי לינה ואירוח של תושבים שפונו לאחר הפינוי;
 • איסוף ציבורי של תרומות לצדקה;
 • בקרה על התנהלות ותוצאות פעילויות הצדקה;
 • יצירת דיווחים שוטפים על תוצאות פעילויות הצדקה;
 • פעולות לגיטימיות ומתאימות אחרות

אתר אינטרנט

אתר זה נוצר עבור משתמשים וגולשים המוכנים לתרום תרומה לצדקה ("תורמים או נדבנים") ויחידים או ישויות משפטיות אשר זקוקים לעזרה ("מוטבים"). אתם רשאים להשתמש באתר זה רק למטרות חוקיות.

התורמים מוזמנים לתרום תרומות המשמשות למטרות שהוזכרו לעיל לטובת הקרן, והמוטבים מוזמנים להגיש את הבקשות לעזרה הדרושה באמצעות טפסי האתר. הטפסים יטופלו על ידי עובדי הקרן תוך 3 ימי עסקים, ברוב המקרים. לעובדי הקרן הזכות ליצור קשר עם התורמים והמוטבים לקבלת פרטים נוזפים, במקרה הצורך.

כאשר אתם כתורמים מבצעים תשלום, אתם מאשרים ומסכימים ש-"JFORUA" היא בעלת השליטה על הכספים שנתרמו. כאשר אתם מבצעים את התרומה דרך jforua.com , התרומה היא סופית ולא תוכלו לערער או להכחיש אותה, אלא אם תוכיחו כי בוצע שימוש לא מורשה באמצעי החיוב בו השתמשתם.

אם תבצעו תרומה דרך האתר, והיא כבר נקלטה על ידינו והועברה למוטב או הוצאה בסיוע למוטב, לא נוכל לבצע החזר.

הקרן אחראית לשימוש בתרומות לצדקה בהתאם לחקיקה הנוכחית של אוקראינה. הדוח על השימוש בתרומות לצדקה נערך על ידי הקרן לפחות פעם בשנה ומתפרסם באתר. כמו כן, הקרן מגישה לבדיקת המס דו"ח שנתי על השימוש המפורט בהכנסה (רווח) שלה כמלכ"ר.

"JFORUA" אינה מבטיחה כי כל מוטביה הרשומים יקבלו את כל העזרה הנדרשת במלואה ובזמן, שכן הדבר תלוי בתרומות הניתנות על ידי התורמים והנדבנים, והן בכמות המוטבים הפונים לסיוע.

הקרן אינה אחראית למידע האישי ולנתוני התשלום הניתנים על ידי ספקי שירותי התשלום שאינם בשליטתנו, לרבות [_____]. בנוסף, אין אנו שולטים או אחראים על שער החליפין או העמלה שהבנק שלכם עשוי להחיל עליכם בשל תרומות אלו.

הגבלת אחריות

"JFORUA", מייסדיה, עובדיה, קבלניה וכו', לא יהיו אחראים כלפי כל משתמש לכל אובדן או נזק, הנובעים בשל או בקשר אל: שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר שלנו; שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר שלנו; אובדן רווחים, מכירות, עסקים או הכנסות; הפרעה עסקית; אובדן הזדמנות עסקית או מוניטין; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי.

שיפוי

המשתמשים מסכימים להגן, לשפות ולשמור על "JFORUA" ומייסדיה, עובדיה וקבלניה מכל התביעות, ההפסדים, העלויות וההוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין) אשר עשויים לנבוע מהשימוש שלהם באתר או מכל הפרה של הסכם זה על ידיהם.

חוק וסמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי אוקראינה ויתפרש בהתאם. סמכות השיפוט הבלעדית בכל פעולה או הליך הנובעים או קשורים להסכם זה שייכת לבתי המשפט של קייב, אוקראינה.

תנאים אחרים

אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת על ידי תיקון התוכן בדף זה. אנו עשויים לעדכן את האתר מעת לעת ויכולים לשנות את התוכן בכל עת. הגישה לאתר מותרת באופן זמני. אנו עשויים להשעות, לבטל, להפסיק או לשנות את כל האתר או חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת.